TERMÍNY ZÁVODŮ 2020 

 

Na každý závod se musí přihlásit min. 4 závodnice.

Zájem o závod, prosím, hlaste trenérce. 

Termíny závodů se mohou s časovým předstihem ještě pozměnit (velmi zřídka se stává), dle pořádajícího oddílu. 

Na každý závod se můsí dostat trenér i rozhodčí, proto prosím, s nimi počítejte do aut.